Cennik usług

 

Cennik usług zgodny z Dziennikiem Ustaw Poz.508, 518 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r.  zał. nr 2.

Kalkulacja kosztów badań i opinii oraz terminu wykonania zlecenia do negocjacji.

 

Zakres badań:

Genetyczne ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa.Genetyczne ustalanie płci płodu. - ceny do uzgodnienia tel. 61-641-85-33.
Koszt obdukcji sądowo – lekarskiej - 300,- zł (kwota brutto z VAT)

 

Analizy toksykologiczne:

 1. Analiza ilościowa alkoholu we krwi
 2. Badanie krwi na zawartość:
  • hemoglobiny tlenkowęglowej
  • methemoglobiny
  • glikolu (krew)
 3. Analiza na obecność lotnych trucizn:
  • organicznych (krew, mocz, narządy)
  • lotnych nieorganicznych (krew, mocz, narządy)
 4. Analiza na obecność metalu (we krwi, moczu, włosach):
  • Arsen, Kadm, Ołów, Tal
  • Rtęć
 5. Badanie materiału biologicznego (krew, osocze, mocz) przy zastosowaniu testów immunochemicznych
 6. Badanie ukierunkowane materiału biologicznego
  • dowodu rzeczowego (jakościowe i ilościowe)
 7. Badanie wielokierunkowe materiału biologicznego
 8. Analiza ilościowa trucizny w określonym materiale biologicznym (krew, mocz, tkanka, włosy)
 9. Analiza ilościowa związków psychoaktywnych w materiale biologicznym (krew, mocz) przy użyciu chromatografii gazowej lub cieczowej z detekcją masową (GC/MS lub LC/MS)
 10. Sterydy (testosteron) jakościowo-ilościowe

 

Opinie  z zakresu toksykologii sądowej:

 1. ocena stanu trzeźwości
 2. wpływ środków psychoaktywnych na sprawność psychomotoryczną kierowcy
 3. ocena następstw użycia leków, narkotyków, środków dopingujących i innych niebezpiecznych związków (opinie z udziałem zespołu biegłych) = rozliczenie godzinowe – stawka od 2,1 % do 3,7 % x kwota bazowa na dany rok

 

 

Odsłony: 28475