Zakres działalności Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Dydaktyka:

 • kształcenie studentów medycyny, farmacji, prawa
 • kształcenie doktorantów i prowadzenie specjalizacji z zakresu medycyny sądowej i toksykologii
 • prowadzenie wykładów dla lekarzy stażystów, aplikantów prokuratorskich i sędziów

 

Badania naukowe w zakresach:

 • medycyny sądowej
 • toksykologii
 • hemogenetyki
 • antropologii i odontologii sądowej
 • materiałów archiwalnych Zakładu Medycyny Sądowej

 

Działalność opiniodawcza medyczno - sądowa:

 • wydawanie opinii w zakresie oceny obrażeń ciała i stanu zdrowia dla celów postępowania karnego i cywilnego na zlecenie instytucji
 • opiniowanie na podstawie akt postępowania na zlecenie organów Wymiaru Sprawiedliwości
 • wykonywanie sekcji zwłok
 • ocena histopatologiczna preparatów tkankowych
 • genetyczne badania dowodów rzeczowych
 • badania w zakresie spornego ojcostwa na podstawie DNA, na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób prywatnych
 • kryminalistyczne badania dowodów rzeczowych
 • wykonywanie ekspertyz toksykologicznych materiału biologicznego pochodzącego od osób żywych i ze zwłok oraz w dowodach rzeczowych

 

Odsłony: 24350