Materiały dydaktyczne

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne

 

1. Jasnoczerwone, „malinowe” plamy opadowe są charakterystyczne dla:

 • zatrucia tlenkiem węgla
 • zatrucia dwutlenkiem węgla
 • zatrucia alkoholem etylowym
 • zatrucia alkoholem metylowym
 • zatrucia siarkowodorem

 

2. Wczesną zmianą pośmiertną nie jest:

 • bladość powłok
 • wysychanie pośmiertne
 • oziębienie zwłok
 • stężenie pośmiertne
 • gnicie

 

3. Technika sekcyjna noworodka różni się od techniki sekcyjnej dorosłego, za wyjątkiem:

 • otwarciem jamy czaszki metodą koszyczkową
 • przeprowadzeniem próby hydrostatycznej płucnej
 • przeprowadzeniem próby hydrostatycznej żołądkowo- jelitowej
 • wykonania przekrojów poprzez mięsień sercowy
 • cięcie skórne rozpoczynające się od wargi dolnej

 

4. Definicja dzieciobójstwa

 • matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu
 • matka lub ojciec, który zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu
 • kto zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu
 • matka, która zabija dziecko w okresie od urodzenia płodu do urodzenia popłodu i zamknięcia dróg rodnych
 • matka, która zabija dziecko w okresie niezależnym od porodu

 

5. Podaj kwalifikację prawną złamania kości nosa bez przemieszczenia:

 • naruszenie nietykalności cielesnej
 • naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuższy niż siedem dni
 • naruszenie czynności narządów ciała na czas krótszy niż siedem dni
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią trwałej choroby psychicznej.

 

6. Charakterystyka rany kłutej zadanej nożem

 • o ostrych gładkich brzegach, kształtu nieregularnego,
 • o ostrych gładkich brzegach, kątach rozwartych
 • o poszarpanych brzegach, kątach rozwartych
 • o ostrych gładkich brzegach, kształtu osełkowatego, kanał rany drąży w głąb ciała
 • o poszarpanych brzegach, kątach rozwartych, kanał rany drąży w głąb jamy ciała

 

7. Cechą przyżyciowości nie jest w przypadku zwłok poddanych działaniu wysokiej  temperatury

 • wykazanie hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi
 • zatory tłuszczowe w płucach,
 • aspiracja do dróg oddechowych pyłu i sadzy,
 • zwęglenie zwłok
 • obrzęk błony śluzowej gardła i krtani

 

8. Objaw Simona to

 • poprzeczne pęknięcie błony wewnętrznej tętnic szyjnych wspólnych
 • wybroczyny krwawe w przydance tych naczyń
 • wybroczyny krwawe na przednich powierzchniach chrząstek międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • podbiegnięcie krwawe mięśni szyjnych
 • wybroczyny śródskórne w obrębie klatki piersiowej

 

9. Cechy rozedmy wodnej płuc

 • rozdęcie płuc, „suchy” ich przekrój, plamki Paltaufa
 • grzybek topielczy, obrzęk płuc na ich przekroju, odciski żeber na powierzchni płuc
 • rozdęcie płuc, przekrwienie bierne płuc, płynność krwi
 • skóra praczek, głębokie otarcia naskórka na twarzy i kończynach, wybroczyny podopłucnowe
 • rozdęcie płuc, wybroczyny podspojówkowy, skóra praczek

 

10. Zgon z wychłodzenia rozpoznaje się na podstawie stwierdzenia

 • plamek Tardieu
 • plamek Wiszniewskiego
 • objawu Wylera
 • objawu Perthesa
 • objawu Martina

 

Wykłady:

                - Medycyna sądowa  

                - Śmierć mózgu  

                - Przemoc w rodzinie

                - Kodeks

                - Odpowiedzialność zawodowa

 

 

 

 

 

Odsłony: 32578