Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Studia I Stopnia lub II
Medycyna Sądowa -fakultet
Etap Studiów semestr I - X

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. med. Krzysztof Kordel

Wymiar zajęć
Wykłady
Ćwiczenia 15

Cele kształcenia: znajomość zasad współpracy z organami ścigania w przypadkach śmierci z przyczyn gwałtownych; opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązującego kodeksu karnego, kodeksu cywilnego oraz rodzinnego; zabezpieczenia materiału dowodowego biologicznego;

Opis przedmiotu: tanatologia ogólna; śmierć z przyczyn naturalnych; obrażenia ciała i śmierć wskutek urazu mechanicznego; uduszenia gwałtowne; rażenie prądem elektrycznym; postrzałowe uszkodzenia ciała; odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz za przestępstwa na podłożu seksualnym, dzieci jako ofiary przestępstw; ustalanie ojcostwa – zasady prawne i biologiczne; pojęcie nietrzeźwości.

Forma zaliczenia pracy studenta - zaliczenie pisemne (test).

Piśmiennictwo:
Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J. Medycyna Sądowa – podręcznik dla studentów PZWL, Warszawa 1997.
DiMaio V.J., DiMaio D. Medycyna Sądowa. Urban&Parnerzy Wrocław 2003r.

 

Odsłony: 7047